<div class="row">
<div class="col-sm-12 col-lg-13 resp-content-column">
<div class="page-entry">
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;">Diqqət! Bu sayta daxil olmazdan &ouml;ncə istifadə şərtləri ilə tanış olun. Qeyd olunan şərtlərlə razı olmadığınız halda, saytdan istifadəni dayandıra bilərsiniz.</span></p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"></span><span style="font-size: medium;">Saytın istifadəsi</span></h2>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;">Sayt, mənbə materiallarında və onların hər hansı bir n&uuml;sxəsində olan m&uuml;lkiyyət h&uuml;ququ ilə bağlı b&uuml;t&uuml;n məlumatları və digər məlumatları &ouml;z&uuml;n&uuml;zdə saxlamağınız şərti ilə yalnız şəxsi qeyri-kommersiya istifadəsi &uuml;&ccedil;&uuml;n bu saytdan (bundan sonra "<em>Sayt</em>") materialları nəzərdən ke&ccedil;irməyə və y&uuml;kləməyə imkan verir.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;">Bu Saytın materiallarını dəyişdirmək, habelə onları hər hansı bir formada yaymaq, n&uuml;mayiş etdirmək və ya ictimai ələcə də kommersiya məqsədləri &uuml;&ccedil;&uuml;n başqa bir şəkildə istifadə etmək qadağandır. Bu materialların digər saytlarda və ya komp&uuml;ter şəbəkələrində istənilən istifadəsi qadağandır.</span></p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"></span><span style="font-size: medium;">Məsuliyyətdən imtina</span></h2>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;">Bu saytın materialları və xidmətləri he&ccedil; bir zəmanət olmadan "olduğu kimi" təqdim olunur. Sayt, bu Saytda g&ouml;stərilən materialların, proqramların və xidmətlərin d&uuml;zg&uuml;nl&uuml;y&uuml;nə və tamlığına zəmanət vermir. İstənilən vaxt, xəbərdarlıq etmədən, bu Saytda g&ouml;stərilən materiallara və xidmətlərə, həm&ccedil;inin qeyd olunan məhsullara və qiymətlərə dəyişiklik edə bilər. Bu Saytdakı materiallar və xidmətlər k&ouml;hnəlmiş olduqda, onları yeniləmək məcburiyyətində deyil. He&ccedil; bir halda sayt, bu saytın istifadəsi zamanı, istifadəsi m&uuml;mk&uuml;nl&uuml;y&uuml;n&uuml;n olmaması və ya istifadəsi nəticəsində yaranan hər hansı bir ziyana (o c&uuml;mlədən, mənfəət, məlumat və ya iş fəaliyyətinin kəsilməsi nəticəsində dəyən ziyana) g&ouml;rə cavabdehlik daşımır.</span></p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"></span><span style="font-size: medium;">Saytda qeydiyyat</span></h2>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;">Saytda qeydiyyatdan ke&ccedil;məklə &ouml;z&uuml;n&uuml;z və əlaqə məlumatlarınız barədə etibarlı və dəqiq məlumat verməyə razılıq verirsiniz.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;">Qeydiyyat nəticəsində sizin cavabdeh daşıdığınız istifadə&ccedil;i adı və şifrə alacaqsınız. Saytda istifadə&ccedil;i adınızı və şifrənizi qeyd etməklə b&uuml;t&uuml;n hərəkətlərə g&ouml;rə məsuliyyət daşıyırsınız. Qeyd məlumatlarını itirdiyiniz təqdirdə bu barədə bizə məlumat verməyinizə məcbursunuz.</span></p>
</div>
</div>
</div>